Företagande

Anlita en juristbyrå

När det kommer till att anlita en jurist kan det vara bra att veta vad en jurist faktiskt gör. I den här artikeln har vi gett en kort förklaring till det arbete som görs på en juristbyrå med fokus på familjerätt.

Vad gör en jurist?

I stora drag är en jurists uppdrag att analysera och lösa juridiska frågeställningar. Om du jobbar på en advokatbyrå eller en juridisk byrå är de tre stora arbetsområdena familjerätt, affärsrätt och brottmål. Familjerätt kan vara vårdnadstvister, äktenskap och skilsmässa eller arv och dödsfall. Affärsrätt kan vara exempelvis avtal och fordringstvister. Brottmål handlar bland annat om målsägandebiträde och offentlig försvarare.

Familjejurist Linköping

Familjejurist Norrköping och familjejurist Linköping är ett juristföretag som främst inriktar sig på familjerätt och vårdnadstvister. Det kan röra sig om konflikter kring vårdnad av barn. Skillnaden i synen på vem som har rätt till vårdnad, vem av föräldrarna är eller är inte kapabel att ta hand om sitt barn? I vissa fall beslutas att barnet inte bör bo hos någon av föräldrarna. Då landar frågan i vilka boendeföräldrar som är lämpliga.

Behöver du hjälp med äktenskap, skilsmässa eller dödsfall kan du också vända dig hit. Det kan vara en djungel att veta vad som händer om någon går bort och vem som har rätt till vad i olika situationer.

De erbjuder resultatinriktad juridisk rådgivning och affärsjuridik Linköping. De är engagerade i dig som klient och samarbetar nära för att nå bästa resultat.

Att hitta rätt jurist

När du arbetar tillsammans med en jurist behöver du känna stor tillit och förtroende för personen. Du kommer antagligen behöva dela en hel del om ditt privatliv till din jurist. Det är därför att rekommendera att ha ett möte med juristen för att se till så personen har rätt specialistområde för ditt fall. Men även för att se till så att ni kan samarbeta med varandra.